Contact Us

No.27, Ln.112, Siyuan Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 242, Taiwan
service@daketian.com.tw
Tel : +886-2-2277-0956
Fax: +886-2-2277-0950